Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Było już za późno. Nie mógł już nawiązać z nią kontaktu. Nagle, między jednym oddechem a drugim, było już za późno. Czego zaniedbał? Nie wiedział tego. Wczoraj jeszcze wszystko było bliskie i swojskie, a teraz wyrosła między nimi szklana ściana, jak w samochodzie pomiędzy miejscem kierowcy, a tylnym siedzeniem. Jeszcze na siebie patrzyli, ale już się nie rozumieli - słyszeli się nawzajem, lecz mówili różnymi językami, które nie miały żadnych punktów stycznych. Nie można było już nic zrobić. Obcość, która narosła przez noc, wypełniała już wszystko. Była w każdym spojrzeniu i w każdym geście.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

July 08 2015

Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea

July 03 2015

nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.

July 02 2015

Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaboli boli

June 30 2015

6033 5dbc 500

June 24 2015

Wiesz co nas dzieli? Twoje oczy spoglądające w inną stronę.
— ...
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasickdream sickdream
Nie rozumiesz, że jeśli z kimś sypiasz Twoje ciało składa obietnicę?
— Vanilla Sky
Reposted fromDoomedMistress DoomedMistress viasickdream sickdream
Tego w sobie nie znosiła - ciągłego wracania do wydarzeń z przeszłości i analizowania wszystkiego co jej umysł zdążył zapamiętać. Wiedziała, że czasem interpretacje mogą się nie zgadzać, ludzie robili pewne gesty z głupich nawyków.
— ktoś kiedyś powiedział mi, że to ładny i ciekawy fragment. Nie wiedziałam, że czasem tak potrafię pisać
Reposted fromreniferowa reniferowa viatobecontinued tobecontinued
5472 dafc
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaarancione arancione
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
3327 67b7
Reposted fromholdmy holdmy viaarancione arancione
Gdybym zapomniał
o Tobie- nie tęsknij.
Przecież nic
nas nie łączyło.

Kilka spotkań przy kawie.
Czerwone wino,
dopijane na koniec
romantycznych kolacji.

Wtedy zawsze byliśmy
tacy uśmiechnięci.
Jakby szczęśliwi.

Gorące prysznice
w nieco przyciasnej kabinie
sprawiały nam tyle
przyjemności,
a zaparowane lustro
nie widziało,
jak dobrze nam razem.

Było ślepe...
tak samo, jak my.

Przecież
nigdy nie czułem,
byśmy kochali się sercem,
chociaż ciałem
kochaliśmy się co noc.

Przecież
nawet już
nie pamiętam
Twojego imienia.
— -Mateusz Szulc, 'Niepamięć'
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaarancione arancione
Bo widzi Pan, pewnego dnia po prostu budzisz się i zdajesz sobie sprawę z tego jak bardzo jesteś żałosny kochając kogoś kto ma Cie gdzieś. I to jest świetny moment by odpuścić.
— Cichocki
Reposted fromcytaty cytaty

June 23 2015

Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaromantycznosc romantycznosc
Jak co dnia zadajesz sobie pytanie na dobranoc, czyja to jest wina i czego masz za mało...
— Wdowa
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viachcialambyc chcialambyc
Nie czyń priorytetu z kogoś, kto ma Cię tylko za opcję.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viasiostry siostry
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaarancione arancione
Czy na pewno lepiej jest wiedzieć, czy też żyć w nieświadomości, bawiąc się przypuszczeniami?
— Anna Onichimowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
W końcu przychodzi ten moment, kiedy chciałabym wiedzieć jak Ci mija dzień. Chciałabym wiedzieć, czy Twoje kąciki ust unoszą się lekko na myśl o mnie. Albo czy myślisz o tym, którą ręką będziesz wędrować mi po plecach. No i czy w ogóle o mnie myślisz.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl